Ramly, R., Md.Sum, S., & Che Ahmed, M. (2022). Memperkasakan Komuniti berasaskan Modal Sosial Rantaian dalam Ekosistem Perusahaan Sosial. Kajian pelbagai kes: Pengasas Perusahaan Sosial di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(1), 40 - 49. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1233