Jouflin, S., & Mohd Yasin, M. H. (2022). Persekitaran Fizikal Pembelajaran dan Indeks Keselesaan Guru Program Pendidikan Khas Integrasi Daerah Kota Kinabalu. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(1), 59 - 72. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1236