Sze, W., Surat, S., & Amat, S. (2022). Tekanan dan Cabaran Guru Terhadap Norma Baharu Semasa Pandemik Covid-19 di Sebuah Daerah Negeri Sarawak. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(1), 230 - 239. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1244