Mohamad Razali, S. N., Sahid, S., & Othman, N. (2022). Tahap Pemikiran Reka Bentuk dan Keusahawanan Sosial dalam kalangan Pelajar Universiti Awam. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(1), 85 - 98. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1245