Rajan, K., & Hj Othman, N. (2022). Pengetahuan dan Kemahiran Teknologi Maklumat serta Komunikasi Guru Terhadap Prestasi Subjek Perniagaan Murid Sekolah Menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(1), 204 - 215. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1251