Aris, F., & Muhamad, T. A. (2022). Kesan Perbezaan Kaedah Penyampaian Maklum Balas Tambahan Terhadap Ketepatan Panahan Pemanah Beginner dan Expert. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(2), e001263. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i2.1263