Jalaluddin, N., & Tahar, M. M. (2022). Pelaksanaan Pendidikan Inklusif dalam kalangan Guru Arus Perdana. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(2), e001280. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i2.1280