Hassan, M. M., Mohd Narahim, M. D. A., Md Noor, A., Mohd Khir, A., & Wan Abdullah, W. A. (2022). Perhubungan antara Konflik Kerja dan Keluarga terhadap Stres dalam kalangan Pekerja Kakitangan Awam. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(2), e001282. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i2.1282