Aziz, N. A., Abd Razak, M. R., & Ismail, E. (2022). Hubungan Antara Tahap Penglibatan Aktiviti Fizikal dengan Tahap Indeks Jisim Badan Murid Perempuan Semasa Pandemik Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), e001325. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1325