Masrom, S. N., Abdul Razak, M. R., & Ismail, E. (2022). Hubungan Antara Penglibatan Aktiviti Fizikal Dengan BMI Dalam Kalangan Murid Perempuan Luar Bandar Semasa Pandemik Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), e001337. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1337