Abdul Mumen, K. N., & Awang, M. M. (2022). Kesan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Terhadap Komitmen Pelajar di Negeri Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), e001349. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1349