Paidal, M., & Talip, R. (2022). Kesediaan Murid Generasi-Z di SMK Badin Tuaran dalam Pembelajaran Teradun Bahasa Melayu dalam Era Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), e001352. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1352