Zaini, Z., & Abdul Razak, K. (2022). Minat dan Motivasi Murid Terhadap Penggunaan Aplikasi Interaktif dalam Pendidikan Islam. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), e001372. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1372