Samsudin, N., & Surat, S. (2022). Hubungan Strategi Daya Tindak dan Kesihatan Mental Terhadap Pelajar Luar Bandar dalam Menghadapi Pembelajaran Semasa Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), e001379. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1379