Abdullah, N., & Mohamed Zin, M. (2022). Cabaran Pembelajaran dalam Talian Semasa Pandemik Covid-19 Bagi Pelajar Pengajian Bahasa Arab di KUIS. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(5), e001488. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i5.1488