Ahmad, S. (2022). Penggunaan Group Whatsapp dalam Pengurusan Sahsiah dan Aktiviti Pelajar di Kolej Kediaman: Emosi, Kelakuan, Norma. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(5), e001495. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i5.1495