Cholleng, N., & Alias, A. (2022). Halangan Utama Guru Pendidikan Khas Menjalankan Pengajaran Dalam Talian Sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(5), e001530. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i5.1530