Abdul Rahman, A. A., Zulkifli, N., Mohd Yasid, A. F., & Wan Hussin, W. N. (2022). Perpindahan Ibu Negara Indonesia Ke Kalimantan Timur dan Kesan Kepada Keselamatan Malaysia Timur. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(7), e001592. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i7.1592