Ibrahim, P., Yue, W., & Abdul Wahab, J. L. (2022). Peranan Pemimpin Universiti Dalam Membudayakan Pembelajaran Dalam Talian. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(7), e001627. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i7.1627