Tajari, S. A., & Zulkifli, N. (2022). Perkembangan Hubungan Iran-Amerika Syarikat Pasca Perang Dunia Kedua Sehingga Pasca Perang Dingin. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(7), e001663. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i7.1663