Rameli, N., & Salleh, D. (2022). Intervensi Polisi dalam Perumahan Golongan Berpendapatan Rendah di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(10), e001798. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i10.1798