Mohammad Salleh, A. A. H., & Halim, L. (2023). Pelaksanaan Pendidikan STEM: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan, Sikap, Kemahiran Pedagogi dan Penilaian guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 8(2), e002146. https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i2.2146