Pulong, L., & Awang, M. M. (2023). Strategi Pilihan Untuk Menggalakkan Penglibatan Murid dalam Pembelajaran Secara Atas Talian. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 8(4), e002250. https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i4.2250