Tangil, J., & Amat, A. (2020). Kearifan Tempatan dalam Sistem Bombon oleh Masyarakat Kadazandusun di Kiulu, Tuara, Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(2), 77 - 86. Retrieved from https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/365