Ibrahim, M. A., Esa, M. S., Ationg, R., Abang Muiz, A. M. R., Mohd Tamring, B. A., & Abdullah, S. (2020). Pengetahuan tentang Perlembagaan dan Undang-undang dalam kalangan Pelajar Baharu di Universiti Malaysia Sabah (UMS). Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(12), 367 - 373. https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i12.603