Sidi Ahmad, N. D., & Abdul Wahab, J. L. (2021). Hubungan Antara Kepimpinan Instruksional Pengetua dengan Amalan Komuniti Pembelajaran Profesional Guru di Sekolah Menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(2), 152 - 166. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.658