Mohd Som, S., & Sheikh Dawood, S. R. (2021). Tahap Kepuasan Pelajar Universiti Sains Malaysia (USM) Terhadap Perkhidmatan Kemudahan Kesihatan dalam Kampus Induk. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(2), 65- 74. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.670