Zaini, S., Surat, S., & Amat, S. (2021). Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap Terhadap Homoseksual dalam kalangan Pelajar Sekolah Agama. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(2), 123 - 134. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.671