Zakaria, M., Sahid, S., & Othman, N. (2021). Tahap Budaya Keusahawanan dan Kepimpinan Keusahawanan serta Hubungannya dengan Minda Keusahawanan Anak-Anak Golongan Asnaf. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(3), 104 - 119. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i3.697