Rosli, N. S., & Salamuddin, N. (2021). Hubungan antara Kepuasan Kerja dan Kesihatan Psikologi dalam kalangan Pekerja Wanita di Kementerian Belia dan Sukan, Putrajaya. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(4), 126 - 135. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i4.771