Chupramaniam, S., & Yunus, J. (2021). Hubungan antara Pengurusan dan Penglibatan Guru dengan Motivasi Murid dalam Kokurikulum di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Daerah Temerloh, Pahang. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(7), 267 - 276. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i7.889