BRAHIM, M.; HUSSIN, M. M.; ISMAIL, M.; MOHAMAD, M. Kesedaran Pegawai dan Anggota Polis Diraja Malaysia Tentang Integriti dalam Penyampaian Perkhidmatan. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 9, p. 166 - 184, 10 set. 2021.