PRIMUS, V.; MOSIN, M. Strategi Pengurusan Evidens Pentaksiran Bilik Darjah Murid Berkeperluan Khas dalam Program Inklusif Sekolah Rendah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 9, p. 282 - 293, 10 set. 2021.