MOHMAD KAMAL, N.; MAAT, S. M. Keberkesanan Penggunaan Perisian GeoGebra dalam Pembelajaran Fungsi dan Graf Terhadap Pencapaian Pelajar Matrikulasi Jurusan Perakaunan. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 9, p. 294 - 309, 10 set. 2021.