ABD RAHMAN, I.; RAMLI, A. A. Isu dan Cabaran dalam Pelaksanaan Pendidikan Peringkat Rendah dan Menengah: Pendekatan Malaysia Semasa Pandemik Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 9, p. 1 - 13, 10 set. 2021.