S GOPAL, P.; AHMAD TAMIZI, N. E.; MOHAMMED SHAED, M.; MALEK, N. M.; YAHAYA, M. H. Kesejahteraan dalam Pembangunan Komuniti Program Perumahan Rakyat (PPR): Suatu Pemerhatian Awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 6, n. 10, p. 292 - 302, 10 out. 2021.