MAHMUD, A. M.; MAHMUD, M. S. Tahap Pemahaman Guru Matematik Melaksanakan Pengajaran Atas Talian. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 1, p. 1 - 14, 10 jan. 2022.