RAMLY, R.; MD.SUM, S.; CHE AHMED, M. Memperkasakan Komuniti berasaskan Modal Sosial Rantaian dalam Ekosistem Perusahaan Sosial. Kajian pelbagai kes: Pengasas Perusahaan Sosial di Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 1, p. 40 - 49, 10 jan. 2022.