SZE, W.; SURAT, S.; AMAT, S. Tekanan dan Cabaran Guru Terhadap Norma Baharu Semasa Pandemik Covid-19 di Sebuah Daerah Negeri Sarawak. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 1, p. 230 - 239, 10 jan. 2022.