MOHAMAD RAZALI, S. N.; SAHID, S.; OTHMAN, N. Tahap Pemikiran Reka Bentuk dan Keusahawanan Sosial dalam kalangan Pelajar Universiti Awam. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 1, p. 85 - 98, 10 jan. 2022.