RAJAN, K.; HJ OTHMAN, N. Pengetahuan dan Kemahiran Teknologi Maklumat serta Komunikasi Guru Terhadap Prestasi Subjek Perniagaan Murid Sekolah Menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 1, p. 204 - 215, 10 jan. 2022.