SABARUDIN, A.; LOKMAN, N. H.; JANTAN, N. S.; ZAINURDIN, N. A.; ABD HALIM, A.; KHOIRY, M. A. Tinjauan Keberkesanan Program Keusahawanan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) terhadap Kebolehpasaran Graduan Menurut Perspektif Alumni UKM. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 2, p. e001272, 10 fev. 2022.