JALALUDDIN, N.; TAHAR, M. M. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif dalam kalangan Guru Arus Perdana. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 2, p. e001280, 10 fev. 2022.