BADRUL HISAM, N. A.; KHAIRUDDIN, K. F. Pendidikan Inklusif Murid Berkeperluan Khas Kategori Autisme di Sekolah Rendah: Perspektif Ibu Bapa. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 2, p. e001286, 10 fev. 2022.