AZIZ, N. A.; ABD RAZAK, M. R.; ISMAIL, E. Hubungan Antara Tahap Penglibatan Aktiviti Fizikal dengan Tahap Indeks Jisim Badan Murid Perempuan Semasa Pandemik Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 3, p. e001325, 10 mar. 2022.