MASROM, S. N.; ABDUL RAZAK, M. R.; ISMAIL, E. Hubungan Antara Penglibatan Aktiviti Fizikal Dengan BMI Dalam Kalangan Murid Perempuan Luar Bandar Semasa Pandemik Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 3, p. e001337, 10 mar. 2022.