LING, L.; SAHID, S.; OTHMAN, N. Hubungan Sikap dan Tingkah Laku Keusahawanan Terhadap Pemilihan Kerjaya Keusahawanan dalam kalangan Pelajar. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 3, p. e001345, 10 mar. 2022.