PAIDAL, M.; TALIP, R. Kesediaan Murid Generasi-Z di SMK Badin Tuaran dalam Pembelajaran Teradun Bahasa Melayu dalam Era Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 3, p. e001352, 10 mar. 2022.