MAAT, N. H.; SURAT, S. Kesediaan PdPR dan Kemahiran Mengawal Tekanan Psikologikal Semasa Pandemik Covid-19 dalam Kalangan Guru KAFA. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 3, p. e001377, 10 mar. 2022.