SAMSUDIN, N.; SURAT, S. Hubungan Strategi Daya Tindak dan Kesihatan Mental Terhadap Pelajar Luar Bandar dalam Menghadapi Pembelajaran Semasa Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), v. 7, n. 3, p. e001379, 10 mar. 2022.